Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ
Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ (MA TRIZ), którego pierwowzorem było utworzone w 1989 roku w Petrozawodsku pierwsze Stowarzyszenie TRIZ, zostało założone w 1997 roku, przez Henryka Altszullera, który został też jego pierwszym prezydentem. Henryk Altszuller stworzył strukturę Stowarzyszenia, jego podstawowe cele, a także proces certyfikacyjny dla przyszłych specjalistów TRIZ. Oficjalna rejestracja MA TRIZ odbyła się natomiast w 1999 roku.

Główne cele Stowarzyszenia:
– rozwój TRIZ jako środka promocji kreatywności
– podtrzymywanie pamięci o twórcy TRIZ – Henryku Altszullerze
– rozwój metod doskonalenia kreatywnych cech osobowości w oparciu o teorię Henryka Altszullera
– rozwój metodologii podnoszenia kreatywności w oparciu o zasady TRIZ
Deklaracja członkowska MA TRIZ Statut MA TRIZ
Działalność
Przez większą część swojej działalności MA TRIZ zajmuje się zatwierdzaniem oraz certyfikowaniem specjalistów TRIZ, organizowaniem konferencji, przeprowadzaniem międzynarodowych konkursów TRIZ dla uczniów, sprawdzaniem nowych narzędzi TRIZ i innych materiałów, zapewnianiem specjalistom TRIZ wsparcia informacyjnego, działalnością wydawniczą, podtrzymywaniem pamięci o twórcy TRIZ Henryku Altszullerze. Planowane są również inne formy działalności, takie jak organizacja szkoleń TRIZ oraz szkolenie dla badaczy TRIZ.


Henryk Saulowicz Altszuller – urodzony 15 października 1926 roku w Taszkiencie (Uzbekistan, ówcześnie ZSRR), zmarł 24 września 1998 roku w Petrozawodsku (Rosja). Był inżynierem, wynalazcą, naukowcem, dziennikarzem, a także pisarzem.