Struktura organizacyjna
Zarząd MA TRIZ (Wybrany podczas Kongresu MA TRIZ 2 sierpnia 2013 roku)

Ikovenko Sergei, USA ( sergeiikovenko@aol.com ) – Prezydent

Adunka Robert, Niemcy (robert.adunka@siemens.com)

Barkan Mark, USA ( barkan@matriz.org )

Chechurin Leonid, Rosja/Korea Południowa ( cepreu4@gmail.com )

Fedosov Yury, Rosja (yury.fedosov@gmail.com)

Feygenson Oleg, Rosja (oleg.feygenson@yahoo.com)

Kässi Tuomo, Finlandia (tuomo.kassi@lut.fi)

Lee JUN-YOUNG, Korea Południowa (junbbang@samsung.com)

Litvin S.S., Boston, USA ( simon.litvin@gen3.com )

Stanowiska MA TRIZ

Dr Leonid Chechurin  vice-Prezydent MA TRIZ do spraw edukacji wyższej I działalności MA TRIZ na uniwersytetach.

Dr Robert Adunka  vice-Prezydent MATRIZ do spraw działalności MA TRIZ w Europie.

Alexander Kudryavtsev  vice-Prezydent MATRIZ do spraw działalności MA TRIZ w Rosji.

Dr Simon Litvin Dyrektor Rady Dysertacyjnej MA TRIZ.

Dr Simon Litvin  Dyrektor Rady Badań i Rozwoju TRIZ.

Dr Yury Fedosov Dyrektor Rady Ekspertyz i Metodologii.

Anatoly Guin vice-Prezydent MA TRIZ do spraw edukacji szkolnej.

Dr Mark Barkan Dyrektor Wykonawczy MA TRIZ oraz vice-Prezydent do spraw Informacji.

Dr  Yongwei Sun vice-Prezydent do spraw Relacji Przemysłowych.

Shin JungSoo  koordynator na Koreę Południową.

Rada Wiedzy i Metodologii

Fedosov, Y, TRIZ Master – dyrektor

Barkan M, TRIZ Master

Gerasimov O, TRIZ Master

Kudryavtsev, A, TRIZ Master

Leniachin, V, TRIZ Master

Lyubomirsky A, TRIZ Master

Petrov, V, TRIZ Master

Severinets, G, Certyfikowany Specjalista TRIZ 4 Stopnia

Song, Y.W., Certyfikowany Specjalista TRIZ 4 Stopnia

Komitet Certyfikacyjny na 4 Stopień

Komitet Certyfikacyjny #1 (Rosja, Wspólnota Niepodległych Państw, Europa Wschodnia):

- A. Kudryavtsev – TRIZ Master (Dyrektor),

- O. Gerasimov – TRIZ Master (vice-Dyrektor),

- Yu. Lebedev – Specjalista 4 Stopnia,

- V. Minaker – TRIZ Master,

- Yu. Fedosov – TRIZ Master.

Komitet Certyfikacyjny #2 (Azja i Oceania):

- V. Leniashin – TRIZ Master (Dyrektor),

- G. Severinets – Specjalista 4 Stopnia (vice-Dyrektor),

- L. Kaplan – TRIZ Master,

- V. Petrov – TRIZ Master,

- Yu. Song – Specjalista 4 Stopnia.

Komitet Certyfikacyjny #3 (Ameryka i Zachodnia/Centralna Europa):

- M. Barkan – TRIZ Master (Dyrektor),

- A. Lyubomirskiy – TRIZ Master (vice-Dyrektor),

- R. Adunka – Specjalista 4 Stopnia,

- A. Efimov – TRIZ Master,

- V. Petrov – TRIZ Master.